Vážím si aktivit Fóra dárců a oceňuji společenský přínos firem, které dobrovolně darují hmotné věci, potraviny nebo čas svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Nejde mi přitom ani tak o úklid kolem sídla firmy nebo o pomoc v místní školce, jakkoliv i ta je vhodná. Mnohem spíše jsem rád, když vidím, že firmy jsou ochotné sdílet své know-how − pomoci svými právními expertizami, finančním poradenstvím či asistencí při budování PR −, a darovat tak to, co by si neziskové organizace v takové ceně a kvalitě nikdy nemohly dovolit. 

Obdivuhodné je nejen to, že darují velké firmy, které již mají svoje sofistikované dárcovské strategie. Zvláštní uznání je třeba vyslovit malým podnikům, jež v obcích a městech darují na různé místní potřeby nebo různým místním spolkům, pro něž jsou často jediným finančním zdrojem. Svými dary se tak firmy podílejí na komunitním životě. A ten je důležitý, aby se obyvatelé cítili spokojeně.