Po finanční a ekonomické krizi, jež je považována za selhání neregulovaných trhů, se začíná stále více hovořit o státním kapitalismu. V něm stát vystupuje jako většinový nebo menšinový vlastník či poskytuje různé výhody domácím firmám, aby je podpořil. Přitom cíle jsou primárně politické.

Do kategorie těchto zemí patří státy BRICS (tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika), Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Alžírsko, Mexiko, Nigérie a další. Žije v nich prakticky polovina obyvatel planety a mnohé jsou významnými světovými hráči: v roce 2015 již země BRICS předstihly v ukazateli HDP v paritě kupní síly země G6, tedy Francii, Německo, Itálii, Japonsko, Velkou Británii a Spojené státy. Samotná Čína v roce 2014 v daném ukazateli překonala USA.