Na světě je jen pár navštěvovanějších míst než horská hradba valící se od francouzské Riviéry až k Vídni. A pro sjezdové lyžaře je alpské pohoří tak výjimečné, že jejich sportu dalo dokonce jméno. Angličtí horolezci, kteří začali v 19. století jako první tehdejší řídce osídlené velehory důkladněji prozkoumávat, by dnes sledovali s údivem, v jak obrovskou továrnu na zážitky a emoce se nehostinný prostor v následujícím století proměnil.