Mezi moderními výrazy, které se v poslední době často objevují při diskusi o vývoji na trhu práce, je cizokrajně znějící sousloví "gender-pay-gap". Evropská komise pod tímto názvem vymezila ukazatel, který popisuje rozdíl v průměrné mzdě či platu mezi mužem a ženou. Různé faktory, ovlivňující tuto odlišnost, přitom zůstaly skryty pod pokličkou agregovaného ukazatele. Pojďme pod ni nahlédnout.

Připomeňme na úvod, že (smluvní) mzdou jsou zaměstnanci odměňováni v takzvané mzdové sféře (dříve byla označována jako sféra podnikatelská), zatímco platem určeným dle platových tabulek jsou odměňováni ve sféře platové (dříve nepodnikatelské). Protože se konstrukce mezd a platů poměrně výrazně liší, doporučujeme při průřezových analýzách trhu práce sledovat tyto dvě sféry odděleně.