Na kraji obce Brniště na Českolipsku stojí moderní budova, obklopená opečovávanou zelení, vlastní zahradou a deseti dřevěnými plastikami. Ekocentrum, jak tento dům zemědělci z podniku ZOD Brniště pojmenovali, má za úkol nejen vzdělávat děti i dospělé a kultivovat jejich vztah ke krajině a půdě. Slouží rovněž jako relaxační středisko, galerie nebo mateřský klub a každoročně také pořádá mnoho akcí pro širokou veřejnost jak z řad místních obyvatel, tak i návštěvníků kraje.

ZOD Brniště obhospodařuje více než dva a půl tisíce hektarů půdy a chová stovky kusů skotu a statisíce krůt. Současní většinoví akcionáři Petr Kubíček a Peter Sklenár přišli do družstva v roce 2008. Oba si uvědomovali, že by měli svůj mikroregion Podralsko nejen využívat, ale také se snažit mu vracet něco zpět. A tak se v hned v témže roce zrodila kromě finančních plánů i strategie společenské odpovědnosti. "Ještě v listopadu roku 2008 jsme založili Podralský nadační fond ZOD. Základní vizí bylo podporovat tento region, i když jsem v té době ještě neuměl přesně definovat, jak by pomoc měla vypadat. Jen jsem věděl, že chceme něco dělat," vzpomíná Petr Kubíček.