Přes 80 procent produkce vyváží Česká republika do zemí Evropské unie. Téměř třetinu pak reprezentuje export do Německa. Němci vlastní v Česku téměř devět tisíc firem a německé společnosti, zejména z automobilového průmyslu, včetně jejich subdodavatelů, tvoří zdravou část tuzemské ekonomiky.

Pravděpodobnost, že český manažer přijde do styku se zahraničním kolegou Němcem, je tím pádem velmi vysoká. Nemusí se přitom vždy jednat o setkání podřízeného s nadřízeným. Mnohem častěji jde o kontakt s obchodním partnerem anebo kolegou z německé mateřské společnosti.