Důchodový věk, který je dnes určený zákonem o důchodovém pojištění, se opět dostal na pořad dne. Lidem narozeným po roce 1977 se nyní k věku 67 let přičítá počet kalendářních měsíců, odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození a rokem 1977. Pro lidi narozené v roce 2015 tak je důchodový věk stanovený na 73 let a čtyři měsíce. Pro muže i ženy narozené v roce 1975 a mladší se věk pro odchod do důchodu zvyšuje o dva měsíce, pro ročníky po roce 1977 není stanovena jeho cílová hodnota. Na druhé straně si ale každý může svůj důchodový věk vypočítat.

Důvodová zpráva k příslušnému zákonu mimo jiné uvádí: "I přes trvalé zvyšování důchodového věku se bude mírně zvyšovat naděje, že se jedinec důchodového věku dožije a že doba strávená v důchodu bude v průměru vyšší než 20 let." Právní úprava neobsahuje žádnou revizi uvedeného mechanismu. Statistika prozrazuje, že v roce 2015 činila průměrná doba pobírání řádného starobního důchodu 19 let a jeden měsíc u mužů a 27 let a šest měsíců u žen. Kvůli chybějící revizi automatického zvyšování věku pro odchod do důchodu vláda 5. září schválila ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení 65 let. Podstatnější ale je, že současně schválila pravidelnou revizi maximální hranice pro odchod do penze, a to jednou za pět let. Méně srozumitelný mechanismus není ovšem navržen přímo do zákona o důchodovém pojištění, ale do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.