Vzdělání je základem rozvoje společnosti, proto patří i k prioritám zahraniční rozvojové spolupráce. Česká rozvojová agentura podporuje vzdělání na všech stupních. Nestavíme školy ani neplatíme provoz a mzdy učitelů, to je odpovědností vlády každé země. Místo toho se zaměřujeme na zlepšení podmínek pro výuku. V Etiopii školíme učitele v moderních pedagogických metodách. V Zambii podporujeme učňovské vzdělání v oborech, které mají pracovní uplatnění, jako je pekař, krejčí nebo elektrikář. Do Kambodže či Mongolska vysíláme české učitele, kteří většinou jeden semestr působí na tamních univerzitách a předávají své zkušenosti.

V roce 2015 OSN přijala na summitu v New Yorku novou sadu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Díky globálnímu úsilí má dnes prakticky každý chlapec a dívka přístup k základnímu vzdělání. Kvantita však ještě nezaručuje kvalitu. Děti sice do školy chodí, ale nenaučí se dovednosti potřebné pro život v dnešním světě. Proto byly nové cíle obohaceny i o řadu kvalitativních záměrů.