Celkem 21 vrcholových manažerů bank se před dvěma lety vypravilo do stejného počtu středních škol v Čechách a na Moravě. V projektu Bankéři jdou do škol, který organizuje Česká bankovní asociace, si každý z nich připravil speciální vyučovací hodinu. Jejich cílem bylo přiblížit studentům fungování bank a ukázat jim, co je odpovědný vztah k penězům. V říjnu se tento projekt uskuteční už třetím rokem.

Mezi vybranými školami tehdy bylo také Gymná­zium J. A. Komenského v Novém Strašecí ve středních Čechách. Svou hodinu tady odučil Petr Križan, ředitel odboru mezinárodní vztahy a komunikace České exportní banky. Jeho prezentace trvala 90 minut, tedy dvě klasické školní hodiny. "Přiblížil jsem studentům Českou exportní banku i svoji pracovní náplň. Příjemně mě překvapil jejich zájem o bankovnictví i celkový přehled o tomto tématu. Ptali se mě rovněž na konkrétní bankovní produkty, například kontokorentní úvěry, zajímali se o dopady krize na Ukrajině. Na závěr skvěle odpověděli na kvízové otázky týkající se České exportní banky nebo exportu," hodnotí svoje školní vystoupení Križan.