Pocházím ze Spojených států amerických, kde má dobrovolnická činnost dlouhou tradici. Mnoho lidí pro svou komunitu pracuje bez nároku na odměnu a bere to jako samozřejmost. Možná je to i tím, že jsme kdysi byli země osadníků. A ti si museli mnoho věcí obstarat sami, než v místech, kde se usadili, začal fungovat stát. Každopádně odpovědnost vůči komunitě − nebo šířeji celé společnosti − cítí i firmy. Mnoho z nich, včetně naší mateřské farmaceutické společnosti MSD, podporuje své zaměstnance v dobrovolnické činnosti tím, že ji samy organizují nebo dávají zaměstnancům placené volno.

Firmy chápou, že jejich smyslem není jen vykonávání určité činnosti a byznys z toho vyplývající, ale že musí být i společensky odpovědné. Jde o to, aby ukázaly, že jim jde nejen o jejich blaho, ale o blaho všech. Proto zahajují různé programy pro znevýhodněné lidi (MSD například dlouhodobě provozuje program na podporu nastávajících matek v rozvojových zemích). Podpora dobrovolnictví je dalším střípkem této činnosti: když něco vytváříme jako firma, měli bychom k tomu dát příležitost i našim zaměstnancům.