Programové období Evropské unie 2014 až 2020 je v současné době již v plném proudu. Velká pozornost je a bude již tradičně věnována míře (ne)čerpání jednotlivých operačních programů financovaných z ESIF, což je nové souhrnné označení pro všechny Evropské strukturální a investiční fondy. Je však otázkou, jestli je to ta správná a hlavní optika nahlížení na úspěšnost strukturálních fondů EU v Česku.

Pokud se v médiích píše o strukturálních fondech, jedná se většinou o zprávy týkající se rizika nevyčerpání miliardových částek v tom či onom programu nebo v ještě horším případě jde o korupční kauzy či nesmyslné projekty. Zvláště předchozí programové období 2007 až 2013 tím bylo příznačné a řada projektů byla i "adekvátně" medializovaná, například betonové květináče na pražském Smíchově či podpora zvedacího mostu na Labi, který se nezvedá a s ohledem na intenzitu lodní dopravy se nebude muset zvedat minimálně příštích 20 let.