Když si učitelé na brněnské základní škole Křídlovická všimnou toho, že některé dítě svými schopnostmi obzvlášť vyčnívá, pošlou jej za školní psycholožkou. A někdy kolečko testů může vyústit až individuálním vzdělávacím plánem nebo přeskočením ročníku. Tato škola na vzdělávání nadprůměrně chytrých dětí klade důraz, v Česku ale patří k jedněm z mála.

Dětí, které v pedagogicko-psychologických poradnách dostaly "potvrzení" o svém mimořádném nadání, je v tuzemsku podle údajů Národního ústavu pro vzdělávání dohromady necelých 1500. "Přitom by to statisticky měly být tisíce," říká docentka Šárka Portešová z Masarykovy univerzity.