Současný finanční svět je plný paradoxů a nejednoznačných jevů. Poslední finanční krize nahrála zastáncům regulace a státního intervencionismu, na finančních trzích se reguluje, jak se trefně vyjádřil na zasedání bankovní asociace jeden bankéř, až se práší. Nejvíce je zasažen jako jeden z "viníků" krize bankovní trh, ale ani na ostatních tržních segmentech nezůstávají regulátoři ve své iniciativě příliš pozadu.

Stále přísněji se reguluje míra likvidity bank, přestože v ekonomice je likvidity přebytek. Na pojistných trzích se na základě matematického modelu reguluje míra přijímání rizik do pojištění, i když nahodilost ze své podstaty nejde předpovídat. Snaha zregulovat (přeregulovat) hedgeové fondy povede k nemožnosti uplatnit originální strategie, které vedly k vysoce efektivním výsledkům těchto fondů, zvýšená regulace derivátových obchodů sníží jejich efektivnost.