Cena konkrétního zboží závisí na tom, kolik zboží se kupuje a kdy. Závislosti jak na čase, tak i na množství mohou být spojité, anebo mohou obsahovat skokové změny. K nim dochází někdy vlivem objektivních vnějších okolností, někdy na základě subjektivních rozhodnutí cenového manažera na straně prodejce.

Cenový skok by měl manažerovi pomoci řešit nějaký problém, být lékem na nějaký "neduh" jako nízké tržby nebo nesplnitelnost enormní poptávky po některé části nabídky. Žel, léky mívají i nežádoucí vedlejší účinky, které hrozí zejména při velkých dávkách. Někteří cenoví manažeři si to uvědomují a pečlivě takový krok zvažují, jiní se však dopouštějí vážných chyb.