Před pěti lety si jistý americký programátor koupil přes internet dvě pizzy za 10 tisíc bitcoinů. Kdyby je dnes prodal, získal by více než 150 milionů korun. Příběh, který zní téměř neuvěřitelně, se ale s trochou neskromnosti dal předvídat. Bitcoin totiž při bližším zkoumání není jen hračkou pro spekulanty, ale sofistikovaným způsobem přenosu vzácných digitálních informací po síti.

S nástupem internetu bylo okamžitě jasné, že ho lze využít k platebnímu styku. A velké banky internet využívat skutečně začaly. Postupně ale také vznikaly řady alternativních měn nebo metod, jak přenášet hodnotnou informaci skrze počítačovou síť. Většina těchto projektů však ztroskotala na skutečnosti, že k zajištění vzácnosti přenášené informace potřebovala centrum. Stručně řečeno, někdo musel kontrolovat, zda si uživatelé netisknou nové peníze. Přidat si nulu není na počítači příliš obtížné.