Stárnutí populace je fenoménem, který se týká především vyspělých zemí světa. Velmi rychle roste podíl osob ve vyšším věku, prodlužuje se délka života, porodnost je velmi nízká a nedosahuje úrovně potřebné pro prostou reprodukci. Do budoucna lze předpokládat, že se podíl starších a velmi starých osob bude i nadále zvyšovat. Populace bude demograficky stárnout.

Věkové složení obyvatelstva je závislé na tom, jaká je porodnost, úmrtnost a migrace. Zásadně ovlivní věkovou strukturu především to, jak silné či slabé jsou ročníky narozených. Velikost minulých ročníků narozených nelze zpětně ovlivnit, v malé míře to bude v budoucnu možné pouze imigrací.