Globální hodnotové řetězce (GVC) představují koncept, jehož cílem je pochopit vazby a závislosti mezi pracovní silou, spotřebiteli, firmami a institucemi na globální úrovni. Představte si například svůj mobilní telefon. Je velmi pravděpodobné, že byl smontován v Číně. Součástky však pravděpodobně pocházejí i ze států jihovýchodní Asie, Evropy nebo třeba Izraele. Důležitou součástí mobilního telefonu je i technologie a značka pocházející například ze Spojených států. To vše pak ovlivňuje konečnou cenu výrobku.

Globální hodnotové řetězce se objevují v různých odvětvích, narazit na ně můžete nejen v elektronickém, ale i v automobilovém, potravinářském či chemickém průmyslu. Tyto řetězce se navíc mnohdy prolínají. Obrovskou roli v GVC hrají služby. Finanční služby či logistika jsou součástí snad všech řetězců, služby však zahrnují i další činnosti jako výzkum a vývoj, design či marketing.