Povodně a sucha, nadbytek či nedostatek vody, jsou dvě strany jedné mince způsobené dopadem klimatických změn a ještě zesílené všestranně nevhodnou péčí o krajiny zemědělských povodí. Při deštích se půda i s pesticidy splavují do rybníků a řek, čímž dochází k její degradaci. Znečištěny jsou i podzemní vody, zabahněné rybníky ztrácejí schopnost zadržet vodu při přívalových deštích, stejně tak i odvodněná "půdní nádrž". Hrozba sucha letos opět narůstá.

Loni v létě vláda schválila dokument "Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody", na jehož základě má být v příštích pěti letech do této oblasti investováno osm miliard korun. Aby byly tyto prostředky účelně využity, je nutné respektovat zásady koncepční obnovy základních funkcí krajiny a využít nástroje, které jsou k dispozici. Patří sem například komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) respektující zásadní požadavek − podpořit schopnost půdy zadržet vodu. Podmínkou je, aby tato opatření vzala za svá místní komunita, chápala užitek, který jí přinášejí, a dohlédla, aby byla provedena účelně.