Když se občané Německé demokratické republiky v červenci 1990 radovali z nově zavedené západní marky, valorizovaných důchodů a svobody cestování, netušili, že během transformace jejich ekonomiky dojde brzy také k zániku jedné třetiny pracovních míst.

Na začátku roku 1990 se množství východoněmeckého státního majetku odhadovalo na 620 miliard marek. Už v červenci 1990 byl schválen poručnický zákon, který předpokládal, že západoněmecká vláda převezme jak státní majetek, tak státní dluhy NDR. Kontrolu nad 8000 státními podniky se 40 procenty všech zaměstnanců NDR převzal fond Treuhandanstalt (poručnická správa), jehož cílem bylo co nejrychleji převést majetek do soukromých rukou.