Kdo neaudituje, jako by ani nebyl. Jedna instituce audit právě provádí, jiná se na něj chystá a další analyzuje výsledky a objednává audit nový, aby se ověřila správnost auditu předchozího. Za audit je dnes vydávána prakticky jakákoliv kontrola bez ohledu na to, čeho se týká a kdo ji provádí. Proč je výraz "audit" tak populární, že se často používá i v souvislostech, ve kterých se dříve běžně používal výraz "kontrola"?

Audit vznikal ve Velké Británii koncem 19. století jako veřejné slyšení nezávislého odborníka před investory, který je ujistil o tom, že předložené účetní výkazy odpovídají skutečnosti a jsou zpracovány nestranně. Auditor byl kvalifikovanou osobou požívající všeobecnou vážnost a veřejnou důvěru. Z těchto prvopočátků se postupně v anglosaském prostředí a později po celém světě rozšířila profese auditora jako kvalifikované nezávislé osoby provádějící audit účetních závěrek tak, aby se veřejnosti důvěryhodným způsobem potvrdilo, že účetní výkazy zobrazují věrně a poctivě hospodaření firmy.