Diskuse o antidumpingovém clu na dovozy z Číny v souvislosti s přiznáním statusu tržní ekonomiky ze strany EU vyžaduje objasnit některé souvislosti obchodního systému WTO. Dohoda WTO o antidumpingu neumožňuje aplikovat různá pravidla na dovoz z tržních a netržních ekonomik. Součástí právních textů WTO je ale i přístupový protokol Číny, který umožňuje odklad implementace pravidel a závazků zejména ve prospěch Číny. Výjimka v antidumpingu však byla vyjednána "v neprospěch" Číny, a to z důvodu, že čínská vláda využívá rozsáhlého subvencování svých firem.

Podle článku 15 přístupového protokolu v případě podezření na dumpingový dovoz buď dotčený čínský výrobce prokáže, že se v jeho sektoru vyrábí za tržních podmínek, nebo může být výpočet normální ceny založen na jiných než čínských cenách. V prosinci 2016 však nezbytnost prokazování tržních podmínek končí a všechny státy WTO musí brát u čínských dovozů s podezřením na dumping za základnu cenovou úroveň v Číně, i když nebudou splněny podmínky národních legislativ členů WTO pro uznání Číny jako tržní ekonomiky. Současné dumpingové dovozy Číny tedy po konci tohoto roku mohou být shledány jako nenarušující spravedlivou soutěž.