Pojem hra má v teorii her velmi široký význam. Nezahrnuje pouze hry typu šachy či poker, ale v podstatě jakoukoliv konfliktní či kooperativní situaci mezi více jedinci, firmami, státy, politickými stranami, biologickými druhy. A právě jejich rozborem se teorie zabývá.

Při studiu rozhodovacích situací nelze předpokládat, že firma se volně rozhoduje. Naopak firma svým rozhodnutím jistě vyvolá nějaké protiopatření ze strany ostatních firem. To je stejné, jako když hrajeme šachy, protože při každém tahu musíme vzít v úvahu možné tahy protihráče. Tyto a další příklady mají společné obecné vlastnosti, které lze využít pro hledání optimálních strategií pro účastníky hry.