Přínos podnikání nelze počítat z cash flow. Mnohým podnikatelům možná hned před očima zasvítí otazník, neboť za rozhodující míru úspěchu podnikání považují právě hotovost na svém podnikatelském účtu. Zvláště pak, pokud jde o podnikatele, kteří nevedou podvojné účetnictví, ale pouze daňovou evidenci. Právě kvůli odstranění tohoto otazníku se zaměříme na vysvětlení rozdílu peněžních toků (příjmů a výdajů) a zisku (výnosů a nákladů). Každý podnikatel by si měl uvědomit, že podle momentálního stavu peněz na účtu není vhodné hodnotit přínos podnikání.

Tok z podniku k vlastníkům má sice hotovostní podobu (cash flow), ale podstatné je, že jde o dělení zisku. Podnik musí docílit účetního zisku a tento zisk musí dostat podobu hotovosti, aby mohl být vyplacen ve formě dividend nebo podílů na zisku. Zisk zobrazuje vztah mezi dosaženými výnosy a spotřebou nákladů na ně v daném období.