Strach, lítost, zoufalství, ponížení, vztek. Pocity, které po útocích v Bruselu sdílí celá Evropa. Teroristé zaútočili na srdce Evropské unie a doufají, že přestane bít, nebo bude alespoň zraněné a ochromené. Chtějí vyvolat chaos a paniku, zastrašit nás a paralyzovat. Chtějí, abychom si přestali věřit, abychom opustili principy a hodnoty, na kterých je naše společenství postaveno. Přáli by si, abychom se v šoku z útoku snížili na jejich úroveň a potvrdili tak teze o prohnilém a veskrze špatném liberálním Západě, jehož civilizaci je potřeba vymýtit i s kořeny z povrchu zemského.

Jediná možná odpověď je semknutí se k obraně ideálů svobody a tolerance, a to prostředky, které jsou nám vlastní. Přestaňme se ostýchat šířit prostor humanismu a demokracie ve světě. Likvidujme nepřátele liberální demokracie a proponenty nenávistné militantní islamistické ideologie všude, kde se nacházejí. Hledejme odpovědnou rovnováhu při zajišťování vlastní bezpečnosti a zachování té míry potřebné svobody, která nám umožní v našem boji vítězit a naše hodnoty ubránit. Podporujme odpovědné politiky, ne alarmisty a manipulátory parazitující na našem strachu. Nedopřejme našim nepřátelům radost z toho, že se zraněni zhroutíme a vyplašeně zalezeme do kouta. Použijme sílu, kterou máme, s rozvahou, jež nám umožní efektivně bojovat s nepřáteli a takticky získávat spojence a spolupracovat s nimi. Naše strategie musí vycházet z toho, že v miliardovém světě muslimů nejsou všichni naši nepřátelé a že militantní islamismus nejvíc ohrožuje muslimy samotné. Hledejme a podporujme ty, kteří se od barbarství a fanatismu perverzně omlouvaného náboženskými pohnutkami distancují. Podpořme muslimy, kteří chtějí být našimi spojenci. Posilujme své spojenectví a koordinaci s demokratickými státy za oceánem, které jsou ve stejném ohrožení jako my. Kromě našich spojenců aliančních − USA a Kanady − se spojujme více s Izraelem, Austrálií, Novým Zélandem, Japonskem, Jižní Koreou, s partnery v Latinské Americe a dalšími, kteří sdílejí naše hodnoty nebo alespoň chápou, co je v sázce. Ukažme a dokažme, že jsme jednotní a nejen obrany-, ale i útokuschopní. Máme co ztratit a stojí za to bojovat. Srdcem, rozumem i se zbraní v ruce. Vězme, že bez obětí se to neobejde. Nechceme-li ale obětovat to nejdražší, tedy život ve svobodné, tolerantní a prosperující společnosti, zadarmo to nebude.