Průmyslové podniky, které nebudou investovat do digitalizace své výroby, přejede konkurence, prohlašuje Wolfgang Weissler, vysoký manažer v české...