Liberalizace mezinárodního obchodu, o kterou již více než 15 let usilují členské státy Světové obchodní organizace, opouští multilateralismus a systém jednotného závazku. Ještě začátkem tohoto století se předpokládalo, že pro správné vyvážení zájmů jednajících států není možné uzavřít dohodu pouze v některé oblasti, ale že je nutné do ní zahrnout všechny vyjednávané aspekty zároveň.

Celou řadu let však nebyl nalezen způsob úspěšného uzavření jednání. Pozitivní posun přinesla před dvěma lety dohoda o usnadňování obchodu a na konci minulého roku, na konferenci ministrů členských zemí WTO, se potvrdily další možné směry liberalizace, a to dohodami o vybraných oblastech obchodu, které jsou sjednány omezeným okruhem států.