Dokončují teprve základní školu a už stojí před podpisem pracovní smlouvy. Stále více firem verbuje své budoucí zaměstnance z řad žáků, kteří končí povinnou školní docházku. Výměnou za příslib, že k nim po dokončení střední odborné školy či učiliště žáci nastoupí do práce, nabízí společnosti stipendia a příspěvky na bydlení, obědy či hromadnou dopravu.

"V současné době máme smluvně zavázaných asi 70 žáků. Ti musí řádně plnit své povinnosti ve škole, to znamená mít kvalitní prospěch, žádné neomluvené hodiny. Od nás dostávají stipendium a další příspěvky s tím, že po škole k nám nastoupí a budou u nás pracovat alespoň po dobu tří let," popisuje zástupkyně personálního ředitele stavební společnosti Metrostav Jana Kořínková.