Teroristické útoky v Paříži mění pohled Evropy na držení zbraní. V Bruselu už vznikají nová protiteroristická pravidla, jejichž součástí je i úplný zákaz držení některých samonabíjecích pušek a pistolí. Tedy zbraní, které si Češi podobně jako jejich evropští sousedé celkem běžně pořizují kvůli sebeobraně, lovu nebo sportu. Zákaz se podle návrhu nemá vztahovat jen na fyzické osoby, ale také na soukromé subjekty, které v oboru podnikají.

České zbrojařské firmy si omezení vykládají tak, že by zakázané zbraně nesměly už vůbec vyrábět. Tvrdí, že ve chvíli, kdy by zbraň dokončily, staly by se jejím držitelem. Automaticky by tím porušily pravidla.