Nicholas Kurti byl profesorem fyziky na Oxfordské univerzitě, který si v 50. letech získal světové renomé laboratorním experimentem, při němž se mu podařilo dosáhnout teploty jednoho mikrokelvinu, tedy jedné miliontiny stupně nad absolutní nulou. Tento pedagog a badatel byl zároveň jedním z průkopníků aplikace vědy do kulinářské problematiky. V roce 1969 měl na zmíněné téma dokonce přednášku na půdě věhlasné Královské společnosti pro podporu věd v Londýně, což mu usnadnil fakt, že byl jejím členem a jeden čas i místopředsedou.