Potřeba změn penzijního systému v České republice odráží současný demografický vývoj. Stárnutí populace se projevuje rostoucím rozdílem mezi vyplácenými starobními důchody a přijatými příspěvky na důchodové pojištění. V roce 2014 představoval tento schodek 45 miliard korun. Demografická situace navíc nepředstavuje riziko jen pro penzijní systém, ale i pro systém zdravotní a sociální péče.