Mezi důvody poklesů akciových trhů od počátku tohoto roku jsou i obavy z neúčinnosti dalších kroků centrálních bank. Ukázalo se totiž, že jejich i velmi překvapivé kroky ve prospěch své měnové politiky mohou být poměrně brzy zapomenuty a překryty aktivitami centrální banky jiné. A to i přesto, že jim trhy v prvním okamžiku nadšeně tleskají. Příkladem může být nedávné nečekané rozhodnutí japonské centrální banky zařadit do arzenálu svých měnových nástrojů zápornou depozitní sazbu.