Tři čtvrtiny pedagogů soudí, že agresivita žáků je vyšší než dřív. Polovina učitelů se během školního roku setká s hrubou slovní agresí, šest procent učitelů a čtyři procenta učitelek se stanou obětí fyzického útoku. Při čtení závěrů rok starého průzkumu agresivity ve školách zamrazí.