Schengenská spolupráce byla vždy považována za jeden ze symbolů evropské integrace. Hlavní princip spočívá vedle absence kontrol na vnitřních hranicích v důkladné ochraně hranic vnějších. Státy tak na rostoucí počty uprchlíků celkem předvídatelně nejprve zareagovaly posílenými kontrolami vstupu do schengenského prostoru. Členské státy žádaly EU o navýšení rozpočtu agentury Frontex. Některé rovnou postavily ploty.