Nepochybně jde o zajímavý architektonický úkaz, který má člověka přiblížit přírodě jinak, než je obvyklé. Existují totiž nedávno postavené stezky v korunách stromů, jako na Lipně (2012) nebo přes kopec v bavorském Neuschönau (2009), kde se procházíte po dřevěných chodnících mezi vrcholy vzrostlé vegetace, a pak jste navíc odměněni výhledem ze "stromové věže", jež dílo korunuje.

Stezka v oblacích, kterou vám nyní představíme, se od zmíněných kreací odlišuje už podle názvu. Její návštěvník má místo stromů možnost zkoumat především prostor nad nimi, a to mraky, mlhy, mlžné opary a všelijaké meteorologické jevy, které zdejší čisté ovzduší přináší. Můžete se do mlhy vysloveně zakousnout a zkoušet, jak chutná v jednotlivých výškách: je to lahodné. Především jde o poznání a cestu na vrchol, postupnou a pozvolnou, kdy se člověk stává součástí složité struktury, která vyrostla během pouhých šesti měsíců roku 2015.