Naši společnost měnila v průběhu času řada objevů. Ty největší změny nazýváme průmyslovými revolucemi.

První průmyslová revoluce v 18. století byla spojena s tehdejší kolébkou pokroku − Anglií. Nejen díky obchodním vazbám se objevy následně rozšířily do zbytku Evropy a celého světa. Nedošlo by k ní však bez volného finančního kapitálu, dostatku pracovních sil, zdroje nerostných surovin, rozvoje techniky a rozsáhlých trhů. Základem pro zmíněný technický rozvoj byl objev skotského mechanika a vynálezce Jamese Watta, který vytvořil zdokonalený parní stroj.