Univerzita Jana Amose Komenského, první soukromá univerzita v Česku, se teprve nedávno vymanila z hrozby ztráty statusu vysoké školy. A ještě nyní řeší důsledky odebrání akreditace oboru speciální pedagogika. Stovky studentů bez diplomu znovu rozpoutaly debatu o tom, jak moc se dá na soukromé školy spoléhat a jestli bude titul z takové instituce při pohovorech před nástupem do zaměstnání stačit.