V Německu před nástupem Adolfa Hitlera existovalo hnutí, které samo sebe označovalo jako "konzervativní revoluce". Bylo národovecké, izolacionistické, namířené zejména proti liberálům a pracovalo s myšlenkou, že obyvatelstvo Německa má určitý jednotný zájem bez ohledu na původ či majetek. Protagonisté hnutí nedopadli dobře, ale o tom až na konec. Důležitější otázkou je, zda se něco podobného zvolna nezačíná utvářet v současném Česku.