Do nitra sebe sama po dávné stezce
Martin Kuna a kol.: Archeologický atlas Čech
2015, Archeologický ústav AV ČR / Academia, 520 stran, 569 korun