V závěru loňského roku se významné české banky chtěly bránit nečekanému přílivu velkých firemních vkladů. Zavedly proto sankce, ale postupně od jejich zaúčtování ustupují a firemním zákazníkům, kterých se mohly týkat, je odpouštějí. Důvodem je, že nedošlo k výjimečnému nafouknutí jejich bilancí, ze kterých budou platit odvod do nově vznikajícího záchranného fondu, a rovněž snaha udržet si dobrý vztah s firemními zákazníky.