O zemi, kde zítra bude ještě dlouho včera
Astolphe de Custine: Dopisy z Ruska − Rusko v roce 1839
2015, Argo, přeložila Petra Martínková, 328 stran, 398 korun