Rok smí ve školách učit jen učitelé s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. V této souvislosti se očekával odchod až dvou tisíc kantorů, kteří jej neměli. Nová čísla ministerstva školství ukazují, že se české školy kvůli novým předpisům výrazněji neotřásly.

Sami učitelé si v mnoha případech raději vybrali návrat do školních, v jejich případě univerzitních lavic než úplný odchod ze školství. A příslušné pedagogické vzdělání si začali doplňovat. Jiní se vešli do výjimek.