Škola. Na našem území stavba s poměrně jasnou typologií, výrazem, majestátností a monumentálností − i určitou uzavřeností. Vždy když nějakou míjím, ať už ve městě, nebo na vesnici, alespoň na chvíli se zarazím a zavzpomínám. Nemohu říct, že by to byly pouze příjemné vzpomínky. Škola je místem, které má na naše životy dost zásadní vliv. Každý z nás v ní strávil či stráví značnou část svého života. Aniž bychom si to možná plně uvědomovali, neovlivnili nás pouze vyučující a spolužáci, ale i stavba samotná, její umístění, vztah k okolí, vnitřní organizace, kvalita provedení.