S velkou radostí je spojeno ohlédnutí za životem a tvorbou náhle zesnulého osmdesátiletého sochaře Aleše Veselého, jehož dílo vlastní i významné světové galerie včetně pařížského Centre Georges Pompidou. Veselý dokázal naplňovat své vize, nikdy neuhýbal, byl nakažlivě čestný a poctivý. Jeho existenciální způsob uměleckého uvažování měl mimořádně kvalitní výsledky. Veselý zemřel v pondělí, ale teprve včera byla informace zveřejněna.