Při zahájení konference vystoupili čelní světoví představitelé, americký prezident Barack Obama například zdůraznil: "Jsme první generací, která pociťuje důsledky globální změny klimatu, a poslední, která s tím může něco opravdu udělat."

Po prezidentech přicházejí ministři a vyjednávači a doufejme, že vzletná slova svých nejvyšších vezmou jako direktivu pro svou práci na závěrečném dokumentu. Mají připraveno okolo 50 stran náročného textu plného alternativních formulací, často protichůdných, a přesto je nutno dojít ke shodě.