Před 80 lety nejvyšší anglický soud ve slavném rozsudku Duke of Westminster konstatoval, že snaha danit na základě podstaty transakce a ignorovat její formu není ničím jiným než nucením poplatníka, aby státu platil, co podle zákona platit nemá. Rodící se doktrína substance-over-form tehdy utrpěla krutou porážku.