Pražský hrad je magické místo, sídlo českých králů, srdce země, říká se často vznešeně a trochu pateticky. Nic proti patosu, ten spíše chybí, ale když už, tak není opravdový, a proto kýčovitý. Většinou si to uvědomujeme až ve chvíli, kdy toto místo někdo potřísní, znehodnotí.

A tak i intervence skupiny Ztohoven, která na protest proti vystupování a jednání prezidenta Zemana vyvěsila místo státní standarty obří rudé trenýrky, vyvolává pochybnosti, zda šlo o akt umělecko-občanské provokace, anebo o obyčejnou neúctu k hodnotám majestátu a symbolu země.

Přesněji řečeno: zda umělec může zajít tak daleko, že se − ve snaze akcí zobrazit pohyby a logiku veřejného prostoru a naše způsoby myšlení v něm − dotkne posvátného praporce.