V době, kdy je česká společnost rozpolcena otázkou přijímání uprchlíků a kdy jen obtížně vysvětlujeme, jaké to "hodnoty" a jaké to "češství" proti cizímu živlu tak urputně bráníme, začala na Pražském hradě výstava s příznačným i přízračným názvem Má vlast.

Nejde o pouhou suchou poctu české krajinomalbě od 19. století do současnosti, jak naznačuje podtitul výstavy, jakkoliv krásných obrazů ještě krásnější české krajiny si diváci užijí požehnaně, možná na jednu hlavu, dvě oči a jedno nedělní odpoledne až moc.