Loňská konference Forum 2000 působila možná poněkud pochmurným dojmem. Nesla titul "Nespokojená demokracie" a prostupoval ji pocit, že demokracie čelí závažným vnitřním i vnějším výzvám. Po optimistickém období devadesátých let a začátku 21. století se najednou liberálně demokratické zřízení ocitlo v defenzivě. Příznaků bylo mnoho − nezájem občanů o veřejný život, deziluze z politiky, nárůst populismu a extremismu, oslabování tradičních institucí, zpochybňování dosud zcela jasných společenských hodnot, kolaps nadějí vyvolaných arabským jarem, zvýšená asertivita některých autokratických režimů, agrese Ruska vůči Ukrajině a následná rozpačitá reakce Evropy či vzestup populistických režimů v Latinské Americe.