Nepopiratelně existuje napětí mezi naší demokratickou kulturou a tradičním vzděláním. Často...