Rozvoj moderních technologií se na tradičních mediálních domech nepodepisuje jen provozně nebo ekonomicky. Dopadá i na samotné novináře. Většinou se tvrdí, že automatizované činnosti nejvíc ohrožují dělnické profese, kde může manuální práci nahradit stroj. V posledních letech se ale ukazuje, že přinejmenším v některých oborech novinařiny mohou počítače nahradit i myšlení a kreativitu. Tlak na výkon a na cenu práce se zase o něco zvýšil.